PROSIMY O IGNOROWANIE POJAWIAJĄCYCH SIĘ REKLAM- NIE SĄ ONE CZĘŚCIĄ NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ
 
.
 
  Strona główna
  Usługi i kazania - video
  Usługi milusińskich - video
  Usługi milusińskich - audio
  Muzyka, która uwielbia Boga
  Ciekawe artykuły, felietony i recenzje
  Znaki końca czasów
  Boskość Jezusa
  Nabożeństwa ChWZ - audio
  Nabożeństwa ChWZ - Video
  Nauczanie ChWZ - audio
  Nauczanie ChWZ - video
  Nauczanie miesiąca
  Nauczanie tematyczne - audio
  Nauczanie tematyczne - video
  Spotkania chrześcijańskie ChWZ - audio
  Spotkania chrześcijańskie ChWZ - video
  Usługi i wykłady - video
  Księga Dziejów Apostolskich - video
  Ciekawe świadectwa
  Nick Vujicic - człowiek bez rąk i nóg
  Zmartwychwzbudzony!
  Piosenki i pieśni
  Usługa milusińskich - audio
  Usługa milusińskich - video
  Piosenki hebrajskie - video
  Ewangelizacje - video
  Ewangelizacje - audio
  Uroczystości zborowe - audio
  Uroczystości zborowe - video
  Kontakt
  Przycisk kierujący do chomika i Youtube zboru ChWZ w Kłodzku
  Link do mojego facebooka
  Bogdan Żukowski 2014(A)
  2014 Jan Stypuła(A)
Strona głównaSłowo Życia

Do otwarcia tego projektu skłoniły mnie przemyślenia, dotyczące czasu,  w którym żyjemy. Jest to czas niewątpliwie bardzo specyficzny i trudny. Często mówi się o nim: - izj est to czas Sodomy i Gomory.
 
Wystarczy się nieco rozejrzeć by spostrzec, iż  w obecnej dobie, jak  bardziej niż kiedykolwiek, widzimy rozszerzające się zło w wielu postaciach. 
Czy powinniśmy być bierni wobec nasilających się tego typu zjawisk? Z pewnością nie.
Na tej stronie pragnę przybliżyć każdemu, kto tego pragnie Osobę Pana naszego i Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Gdyż On i Jego Słowo Życia jest lekarstwem na to, co wokół nas się dzieje. To jedyna droga,  po której gdy stąpasz, masz pewność, iż zajdziesz do właściwego celu. To kotwica, która pozwala uchwycić się wlaściwego gruntu.
 


Pewnego dnia Jezus powiedział do swoich uczniów:”… Dana mi jest wszelka moc na niebie i ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Św
iętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. Ewangelia św. Mateusza 28; 18-20, Bóg, tym, którzy mu zaufali powierzając stery swego życia, daje przywilej i ogłaszania Jego Bożych Słów, niosących nadzieję zwycięstwo, oczyszczenie i uzdrowienie. 

Biblia mówi nam-,„Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo spraw
ujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem”. 2 List św. Pawła do Koryntian 5; 20.

 

Tak, więc  niech strona ta niesie zachętę do miłowania Bożego Słowa każdemu, kto ją odwiedzi.

 

Na tej  stronie  będą zamieszczane kazania, nabożeństwa, zdjęcia ciekawych ludzi, oraz interesujące filmy o tematyce chrześcijańskiej.


 
   
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=