PROSIMY O IGNOROWANIE POJAWIAJĄCYCH SIĘ REKLAM- NIE SĄ ONE CZĘŚCIĄ NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ
 
.
 
  Strona główna
  Usługi i kazania - video
  Usługi milusińskich - video
  Usługi milusińskich - audio
  Muzyka, która uwielbia Boga
  Ciekawe artykuły, felietony i recenzje
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 1
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 2
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 3
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 4
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 5
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 6
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 7
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 8
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 9
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 10
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 11
  => Skądwiesz czy będzie jutro? 12
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 13
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 14
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 15
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 16
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 17
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 18
  Znaki końca czasów
  Boskość Jezusa
  Nabożeństwa ChWZ - audio
  Nabożeństwa ChWZ - Video
  Nauczanie ChWZ - audio
  Nauczanie ChWZ - video
  Nauczanie miesiąca
  Nauczanie tematyczne - audio
  Nauczanie tematyczne - video
  Spotkania chrześcijańskie ChWZ - audio
  Spotkania chrześcijańskie ChWZ - video
  Usługi i wykłady - video
  Księga Dziejów Apostolskich - video
  Ciekawe świadectwa
  Nick Vujicic - człowiek bez rąk i nóg
  Zmartwychwzbudzony!
  Piosenki i pieśni
  Usługa milusińskich - audio
  Usługa milusińskich - video
  Piosenki hebrajskie - video
  Ewangelizacje - video
  Ewangelizacje - audio
  Uroczystości zborowe - audio
  Uroczystości zborowe - video
  Kontakt
  Przycisk kierujący do chomika i Youtube zboru ChWZ w Kłodzku
  Link do mojego facebooka
  Bogdan Żukowski 2014(A)
  2014 Jan Stypuła(A)
Skąd wiesz czy będzie jutro? 10

Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym – obudź się, a zajaśnieje Ci Chrystus (list ap. Pawła do Efezjan 5; 14).
Może pomyślisz, że wytaczam ciężkie działa przeciw Tobie. Uwierz jednak- że tak nie jest, gdyż jeśli nie posłuchasz słów zawartych w Biblii, szatan wytoczy przeciw Tobie jeszcze cięższe działa. Co wtedy zrobisz, nie mając ochrony wszechmogącego Boga?
Nie ostoisz się, gdyż sam nie masz takiej mocy.

Ten artykuł piszę po to, aby z Tobą znaleźć się w  objęciach samego Jezusa Chrystusa.                                                                                                               Daj wiarę nie mnie, takiemu człowiekowi jak Ty, ale samemu Bogu, który zainspirował tę Księgę ksiąg przez Ducha Świętego (2 list ap. Pawła do Tymoteusza 3; 16 –17).
Jeśli kiedyś powiedziałeś Bogu tak, lecz teraz jesteś jakby zawieszony i brakuje Tobie motywacji do życia, zawróć do Źródła wody żywota, do Jezusa Chrystusa. On, tak miłosierny  i bez końca cierpliwie znoszący nasze sprzeciwy wybaczy i obmyje swoją świętą krwią nasze serca.
                                                                                

Quo vadis człowieku, quo vadis Polsko?

Bez Boga nie można żyć w szczęściu i w dostatku, gdyż to właśnie On stwarza i daje nam wszelki dostatek (szatan też może dać Tobie bogactwo, lecz wcześniej czy później zażąda Twojej duszy).
Kiedyż zechcemy to zauważyć? Oby nie było za późno!
Co zrobisz, gdy obudzisz się któregoś dnia bez bliskiej dla Ciebie osoby, a w telewizji lub radio usłyszysz, że ludzie z niewiadomych przyczyn zniknęli?
Wtedy będzie już za późno gdy dotrze do Ciebie, że w zasadzie zniknęli tylko ludzie prawdziwie oddani Bogu.
                                                                          

Zatrzymaj się i zastanów!

Skąd wiesz czy będzie jeszcze jutro?

Nikt nie zna dnia i godziny kiedy Bóg odwoła nas z tego świata do wieczności, ani kiedy nastąpi dzień Pański.
Apostoł Piotr mówi, że niebo i ziemia z trzaskiem przeminą a rozpalone żywioły w ogniu stopnieją.
Nastąpi jakiś kataklizm, który wytrąci ziemię z orbity, i na skutek tego ziemia pod wpływem siły odśrodkowej nadanej przez to zdarzenie – rozleci się.
Pamiętaj, że ziemia splugawiona jest przez grzeszne postępowanie człowieka, a co za tym idzie – przeklęta.
Dlatego po tym katakliźmie Bóg stworzy nową ziemię i nowe niebo, tak jak zalał wodą splugawioną przez grzech ziemię za czasów Noego – wtedy znikło życie na całej ziemi, a Bóg je odrodził – tak będzie w przyszłości, lecz nie przez wodę a przez ogień.
Nauczmy się rozpoznawać czasy i pory, aby nas ów dzień Pański nie zaskoczył.
To jednak możemy osiągnąć czytając i studiując Pismo Święte.
                                                                

Pan Jezus powiedział: Czuwajcie!
Spytajmy naszego serca czy czuwa. Czy jest czułe na subtelny głos Ducha Prawdy danego nam od Boga.                                                                                                                                                          Odnów relacje swoje z Bogiem i ludźmi, abyś nie zginął.     Człowiek prawdziwie wierzący w Boga nie obawia się śmierci, gdyż w śmierci ma zysk. Idzie do swego Pana, a to przecież jest radosnym
wydarzeniem.
                                                                                                                                              

 
   
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=