PROSIMY O IGNOROWANIE POJAWIAJĄCYCH SIĘ REKLAM- NIE SĄ ONE CZĘŚCIĄ NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ
 
.
 
  Strona główna
  Usługi i kazania - video
  Usługi milusińskich - video
  Usługi milusińskich - audio
  Muzyka, która uwielbia Boga
  Ciekawe artykuły, felietony i recenzje
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 1
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 2
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 3
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 4
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 5
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 6
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 7
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 8
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 9
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 10
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 11
  => Skądwiesz czy będzie jutro? 12
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 13
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 14
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 15
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 16
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 17
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 18
  Znaki końca czasów
  Boskość Jezusa
  Nabożeństwa ChWZ - audio
  Nabożeństwa ChWZ - Video
  Nauczanie ChWZ - audio
  Nauczanie ChWZ - video
  Nauczanie miesiąca
  Nauczanie tematyczne - audio
  Nauczanie tematyczne - video
  Spotkania chrześcijańskie ChWZ - audio
  Spotkania chrześcijańskie ChWZ - video
  Usługi i wykłady - video
  Księga Dziejów Apostolskich - video
  Ciekawe świadectwa
  Nick Vujicic - człowiek bez rąk i nóg
  Zmartwychwzbudzony!
  Piosenki i pieśni
  Usługa milusińskich - audio
  Usługa milusińskich - video
  Piosenki hebrajskie - video
  Ewangelizacje - video
  Ewangelizacje - audio
  Uroczystości zborowe - audio
  Uroczystości zborowe - video
  Kontakt
  Przycisk kierujący do chomika i Youtube zboru ChWZ w Kłodzku
  Link do mojego facebooka
  Bogdan Żukowski 2014(A)
  2014 Jan Stypuła(A)
Skąd wiesz czy będzie jutro? 8
Objawienie św. Jana 21; 1 – 5

 I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.
I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.                                                                                          
I słyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi.

I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.
I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.


 Objawienie św. Jana 22; 1 – 7

I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów.
I nie będzie już nic przeklętego.
Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach.
I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków.
I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.

I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi.


Dla ludzi ignorujących Boga i Jego Słowo jest taka obietnica:

Objawienie św. Jana 22; 11 – 15

Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi,
Oto przyjdę wkrótce, a zapłata Moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.Ja Jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. 
                                                                                                                 Na zewnątrz są psy i czarownicy, i zabójcy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.

 
Prorok Samuel powiedział: (1 ks. Samuela 15; 22 – 23)

Czyż milsze są dla Jahwe całopalenia i ofiary od posłuszeństwa głosowi Jahwe?
Właśnie lepsze posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu baranów.
Bo upór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa.

Słowa te skierowane są do każdego człowieka, gdyż Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika, lecz miłym Mu jest każdy, kto Go miłuje.

 
 
   
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=