PROSIMY O IGNOROWANIE POJAWIAJĄCYCH SIĘ REKLAM- NIE SĄ ONE CZĘŚCIĄ NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ
 
.
 
  Strona główna
  Usługi i kazania - video
  Usługi milusińskich - video
  Usługi milusińskich - audio
  Muzyka, która uwielbia Boga
  Ciekawe artykuły, felietony i recenzje
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 1
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 2
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 3
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 4
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 5
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 6
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 7
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 8
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 9
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 10
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 11
  => Skądwiesz czy będzie jutro? 12
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 13
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 14
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 15
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 16
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 17
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 18
  Znaki końca czasów
  Boskość Jezusa
  Nabożeństwa ChWZ - audio
  Nabożeństwa ChWZ - Video
  Nauczanie ChWZ - audio
  Nauczanie ChWZ - video
  Nauczanie miesiąca
  Nauczanie tematyczne - audio
  Nauczanie tematyczne - video
  Spotkania chrześcijańskie ChWZ - audio
  Spotkania chrześcijańskie ChWZ - video
  Usługi i wykłady - video
  Księga Dziejów Apostolskich - video
  Ciekawe świadectwa
  Nick Vujicic - człowiek bez rąk i nóg
  Zmartwychwzbudzony!
  Piosenki i pieśni
  Usługa milusińskich - audio
  Usługa milusińskich - video
  Piosenki hebrajskie - video
  Ewangelizacje - video
  Ewangelizacje - audio
  Uroczystości zborowe - audio
  Uroczystości zborowe - video
  Kontakt
  Przycisk kierujący do chomika i Youtube zboru ChWZ w Kłodzku
  Link do mojego facebooka
  Bogdan Żukowski 2014(A)
  2014 Jan Stypuła(A)
Skąd wiesz czy będzie jutro? 2

Jeśli czytamy Słowo Boże, to widzimy pewne podobieństwo czasu teraźniejszego do tego co działo się w Sodomie i Gomorze, dlatego też czas teraźniejszy nazwany jest czasem Sodomy i Gomory, i tak jak te miasta zostały spalone ogniem z nieba, tak też będzie w przyszłości, gdy dopełnią się grzechy tego świata, i tak jak Bóg zesłał aniołów aby zobaczyli co dzieje się na ziemi, tak też będzie i w przyszłości.

Może teraz ktoś pomyśli, że za daleko się zapędzam, ale przemawia za mną autorytet Słowa Bożego, i o tym mówi apostoł Piotr w swoich listach.
Nie chcę nikogo straszyć, a już na pewno Ciebie drogi czytelniku, który czytasz ten artykuł.
Cóż teraz zrobić?
Nikt z nas nie zna dnia i godziny kiedy objawi się Syn Boży – Jezus Mesjasz, nikt, tylko sam Bóg.
Tego kiedy Pan Jezus zejdzie po raz drugi na ziemię nie wie nawet On sam.
To jest zastrzeżona tajemnica Boża, i nikomu Bóg jej nie objawi.

Nasz Bóg nie chce wzbudzać w nas panicznego strachu, lecz pragnie aby każdy w sercu swoim miał bojaźń Bożą.
Bojaźń Boża to mądrość dana od Boga, jak powiada Pismo w przypowieściach Salomona:
„Początkiem mądrości jest bojaźń Boża”.
A bojaźń Boża usuwa wszelki strach, jak powiada psalm.
Bojaźń  Boża to poznanie Prawa Chrystusowego, Przykazań Jego, i życie nimi mimo wszelkich przeciwności.
To wypełnianie tego wszystkiego i życie każdym Słowem z ust Bożych pochodzących.

To życie i wypełnianie wszystkich Bożych Przykazań danych człowiekowi w Biblii!
Dlaczego jest to tak ważne?

Dlatego, że we wszystkich Jego Prawach, Przykazaniach jest zawarty żywot każdego człowieka, oraz dobrobyt w tym życiu, i życiu przyszłym razem z Nim.                                                                                                                      W tym jest wielkie i niezrozumiałe przez wielu Boże błogosławieństwo, dane ludziom na wieki.

Dlaczego napisałem ten artykuł?
Pobudziło mnie wezwanie czasu, który zbliża się ku końcowi.
Jeśli człowiek dobrze się zastanowi, zatrzymując się choćby na chwilę w pędzie dnia, wtedy może dotrze do niego to, że wskazówki Bożego zegara powoli ale konsekwentnie, zbliżają się do godziny zero.
Czym jest ten zegar?
Tym zegarem jest Boże Słowo, które wypełni się niechybnie.
To właśnie Słowo Boże odmierza pozostający czas naszego pobytu na ziemi.
I to jest właśnie kwestią czasu, jaki nam pozostał aby pojednać się z ludźmi i Bogiem, i aby nie pozostać tu na tej ziemi gdy zabrana zostanie Jego oblubienica (wszyscy wybrani przez Pana Jezusa, bez zmazy i skazy ) i Duch Święty.

Co powstrzymuje szatana od tego, aby dokonać spustoszenia na tej ziemi?
To właśnie Duch Święty dany Kościołowi Bożemu tworzy tę osłonę niby kulisty  zamknięty klosz, chroni Boży lud i całą ziemię przed spustoszeniem.
Gdy zostanie zabrana oblubienica i Duch Święty, na ziemi będzie totalna anarchia.
Szatan do pewnego czasu będzie chciał unicestwiać dosłownie wszystko.
                                                                                                             Do pewnego czasu, gdyż jego czas panowania na ziemi też jest ograniczony. 

 
   
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=