PROSIMY O IGNOROWANIE POJAWIAJĄCYCH SIĘ REKLAM- NIE SĄ ONE CZĘŚCIĄ NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ
 
.
 
  Strona główna
  Usługi i kazania - video
  Usługi milusińskich - video
  Usługi milusińskich - audio
  Muzyka, która uwielbia Boga
  Ciekawe artykuły, felietony i recenzje
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 1
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 2
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 3
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 4
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 5
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 6
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 7
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 8
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 9
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 10
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 11
  => Skądwiesz czy będzie jutro? 12
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 13
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 14
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 15
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 16
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 17
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 18
  Znaki końca czasów
  Boskość Jezusa
  Nabożeństwa ChWZ - audio
  Nabożeństwa ChWZ - Video
  Nauczanie ChWZ - audio
  Nauczanie ChWZ - video
  Nauczanie miesiąca
  Nauczanie tematyczne - audio
  Nauczanie tematyczne - video
  Spotkania chrześcijańskie ChWZ - audio
  Spotkania chrześcijańskie ChWZ - video
  Usługi i wykłady - video
  Księga Dziejów Apostolskich - video
  Ciekawe świadectwa
  Nick Vujicic - człowiek bez rąk i nóg
  Zmartwychwzbudzony!
  Piosenki i pieśni
  Usługa milusińskich - audio
  Usługa milusińskich - video
  Piosenki hebrajskie - video
  Ewangelizacje - video
  Ewangelizacje - audio
  Uroczystości zborowe - audio
  Uroczystości zborowe - video
  Kontakt
  Przycisk kierujący do chomika i Youtube zboru ChWZ w Kłodzku
  Link do mojego facebooka
  Bogdan Żukowski 2014(A)
  2014 Jan Stypuła(A)
Skąd wiesz czy będzie jutro? 13

Tylko On, tylko Jezus ma dla Ciebie i dla mnie miłosierne serce. Serce, które zawsze przebaczy, i nie wspomni więcej Twoich i moich grzechów.
Czy znasz już tak czyniącego Ojca?

Apostoł Paweł w swoim liście do zboru w Tesalonice pisał:
„A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać.
Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.
Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.
Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył.
Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności, Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy
trzeźwi.
Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.
My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości, oraz przyłbicę nadziei zbawienia.
Gdyż Bóg nie przeznaczył  nas  na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli.
Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie”.

(1 list św. Pawła do Tesaloniczan 5; 1-11)

Czy widzimy tutaj wielką troskę Boga o to by ludzie nie tylko wierzący, ale i ci którzy jeszcze nie poznali Zbawiciela Jezusa Chrystusa, byli trzeźwi i czuwający?

Pismo Święte nie jest skierowane tylko do ludzi wierzących. Ono jest skierowane do każdego trzeźwo myślącego człowieka. Człowieka, który chce zmiany swojego życia w statusie tak społecznym, jak i w wymiarze duchowym.

Nie na darmo ten sam apostoł pisał  w liście do Tymoteusza: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany”.

(2 list ap. Pawła do Tymoteusza 3; 16-17)

Tym sposobem powstają następne pytania:
Co oznaczają słowa apostoła: Ich, inni?

Każdy człowiek zapytany czy jest człowiekiem wierzącym, odpowie: Jestem religijnym człowiekiem. Chodzę do Kościoła, nikomu nie zrobiłem krzywdy, nie zamordowałem. Tak można by mnożyć podobne słowa. Ale czy religia jest tym co daje człowiekowi zbawienie?
Otóż tutaj muszę chyba niejedną osobę rozczarować, gdyż religia to wiara we wszystko, tzn:
Religia dopuszcza wiarę w każdą istotę, żywą lub martwą. Przedmiotem kultu może również być martwy przedmiot.
Czy o taką wiarę chodzi w Piśmie Świętym Bogu?
Pamiętajmy: Bóg jest Bogiem zazdrosnym o swoje stworzenie (2 Ks. Mojżeszowa). Nie odda chwały należnej tylko Jemu, jakiejś innej istocie lub przedmiotowi.

Bóg oczekuje od swojego stworzenia by Mu oddawano cześć i chwałę w Duchu i w prawdzie.

(Ewangelia św. Jana 4; 23)

 
   
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=