PROSIMY O IGNOROWANIE POJAWIAJĄCYCH SIĘ REKLAM- NIE SĄ ONE CZĘŚCIĄ NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ
 
.
 
  Strona główna
  Usługi i kazania - video
  Usługi milusińskich - video
  Usługi milusińskich - audio
  Muzyka, która uwielbia Boga
  Ciekawe artykuły, felietony i recenzje
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 1
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 2
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 3
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 4
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 5
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 6
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 7
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 8
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 9
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 10
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 11
  => Skądwiesz czy będzie jutro? 12
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 13
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 14
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 15
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 16
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 17
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 18
  Znaki końca czasów
  Boskość Jezusa
  Nabożeństwa ChWZ - audio
  Nabożeństwa ChWZ - Video
  Nauczanie ChWZ - audio
  Nauczanie ChWZ - video
  Nauczanie miesiąca
  Nauczanie tematyczne - audio
  Nauczanie tematyczne - video
  Spotkania chrześcijańskie ChWZ - audio
  Spotkania chrześcijańskie ChWZ - video
  Usługi i wykłady - video
  Księga Dziejów Apostolskich - video
  Ciekawe świadectwa
  Nick Vujicic - człowiek bez rąk i nóg
  Zmartwychwzbudzony!
  Piosenki i pieśni
  Usługa milusińskich - audio
  Usługa milusińskich - video
  Piosenki hebrajskie - video
  Ewangelizacje - video
  Ewangelizacje - audio
  Uroczystości zborowe - audio
  Uroczystości zborowe - video
  Kontakt
  Przycisk kierujący do chomika i Youtube zboru ChWZ w Kłodzku
  Link do mojego facebooka
  Bogdan Żukowski 2014(A)
  2014 Jan Stypuła(A)
Skądwiesz czy będzie jutro? 12

Dlatego, że wtedy szatan ma do ciebie jeszcze większy dostęp.
Mówi o tym przypowieść o oczyszczonym sercu człowieka, który właśnie w taki sposób postąpił, a jego stan okazał się siedem razy gorszy od poprzedniego.  
Potrzeba nam również mocy rozróżnienia duchów danej z wysokości aby nie dać się zwieść przeciwnikowi Bożemu. Nie można słuchać podszeptów serca, które jest tak zwodnicze jak mówi Biblia, i ulega zwodniczym emocjom. Musimy rozróżnić co jest z Boga, ciała, a co od złego, a o tym przekonuje nas Duch Prawdy dany od Boga.  
    

* Legalizm – legalizm jest zewnętrznym przejawem, fasadą – pozorem świętości, by zaimponować ludziom, a nie Bogu.

Legalizm u swojego źródła to pragnienie, by wyglądać na świętego.

Próbuje być usprawiedliwiony przed człowiekiem, ale nie przed Bogiem.

Legalizm to pragnienie uznania jako dobry prorok, człowiek modlitwy, kobieta, która wstawia się w modlitwie – i troska o taki wizerunek!

Legalista nie pragnie zasłużyć sobie na usprawiedliwienie. Jest bardziej zainteresowany zachowywaniem pozorów i przekonaniem innych chrześcijan, że jest pobożny, poważny, całkowicie oddany Bogu.

Mówi: „Jestem głęboko religijny – i wszyscy powinni to zobaczyć!”

Widzimy to w liście żydowskich talmudystów, który wymienia siedem klas faryzeuszów. Wśród tych klas znajdowali się:                                                                                     SYCHEMICI – ci faryzeusze odmawiali długie modlitwy w miejscach publicznych, by być uważani za świętych, ale na boku okradali wdowy z ich mienia.

POTYKAJĄCY SIĘ – ci udawali tak pokornych, że nie odważyli się nawet podnieść swojej stopy przed świętym Bogiem. Zamiast tego, chodzili z nastawieniem: „Jestem biedny, pokorny i mało znaczący”.

KRWAWIĄCY – ta grupa nie podnosiła wzroku z ziemi, chyba że na coś natrafili. Otrzymali swoją nazwę od ciągłego wchodzenia w ściany, czym więcej krwawili, tym bardziej wydawało im się że są święci!

Umiłowani, przedstawiciele tych grup znajdują się w każdym kościele!

Mają smutny, poważny, „święty” wygląd. Niektórzy z nich nie śmią podnieść podnieść swoich rąk w chwale dla Boga – ani klaskać i być radosnymi. Myślą o sobie jako o ludziach „zamkniętych z Bogiem”, świętych, ponad wszystkimi innymi. Siedzą w „głębokiej medytacji”, poruszając ustami, są zatraceni w Duchu. Jednak „wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli...” (Mat. 23; 5).
Dlaczego jednak współczesne nauczanie łaski nie zmienia grzesznych serc?
Ponieważ nie otwiera oczu grzeszników! Nie ma tam winy, wstydu, żalu za grzech.
Przebaczenie grzechu oferuje się ludziom, którzy nie przyznają że są grzeszni. Jest im oferowane usprawiedliwienie za grzechy, których popełnienia nie czują się winni. Uwolnienie, gdy nawet nie wiedzą że są związani. Sprawiedliwość, której nie łakną i nie pragną. Wolność od świętego gniewu, choć nie mieli pojęcia, że na nich spoczywa! Czy zastanawiałeś się już nad tym, kimkolwiek jesteś?
Może to co przeczytałeś jest dla Ciebie za trudne, może nie przekonujące, ale zważ na słowa zawarte w Biblii: „Karą za grzech jest śmierć (tak było i tak jest do dzisiaj), lecz darem łaski Bożej w Jezusie Chrystusie jest żywot wieczny”.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 
   
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=