PROSIMY O IGNOROWANIE POJAWIAJĄCYCH SIĘ REKLAM- NIE SĄ ONE CZĘŚCIĄ NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ
 
.
 
  Strona główna
  Usługi i kazania - video
  Usługi milusińskich - video
  Usługi milusińskich - audio
  Muzyka, która uwielbia Boga
  Ciekawe artykuły, felietony i recenzje
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 1
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 2
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 3
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 4
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 5
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 6
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 7
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 8
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 9
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 10
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 11
  => Skądwiesz czy będzie jutro? 12
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 13
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 14
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 15
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 16
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 17
  => Skąd wiesz czy będzie jutro? 18
  Znaki końca czasów
  Boskość Jezusa
  Nabożeństwa ChWZ - audio
  Nabożeństwa ChWZ - Video
  Nauczanie ChWZ - audio
  Nauczanie ChWZ - video
  Nauczanie miesiąca
  Nauczanie tematyczne - audio
  Nauczanie tematyczne - video
  Spotkania chrześcijańskie ChWZ - audio
  Spotkania chrześcijańskie ChWZ - video
  Usługi i wykłady - video
  Księga Dziejów Apostolskich - video
  Ciekawe świadectwa
  Nick Vujicic - człowiek bez rąk i nóg
  Zmartwychwzbudzony!
  Piosenki i pieśni
  Usługa milusińskich - audio
  Usługa milusińskich - video
  Piosenki hebrajskie - video
  Ewangelizacje - video
  Ewangelizacje - audio
  Uroczystości zborowe - audio
  Uroczystości zborowe - video
  Kontakt
  Przycisk kierujący do chomika i Youtube zboru ChWZ w Kłodzku
  Link do mojego facebooka
  Bogdan Żukowski 2014(A)
  2014 Jan Stypuła(A)
Skąd wiesz czy będzie jutro? 3

Moim pragnieniem jest zwrócenie uwagi na rzeczy, które nie podobają się światu i nie stanowią dla niego żadnej wartości, ale dla człowieka który trzeźwo myśli i pragnie szczęścia nie tylko doczesnego(tak ulotnego), ale i przyszłego, co powinno stanowić wartość najwyższą. Apostoł Paweł w liście do rzymian pisze w pierwszym rozdziale o zepsuciu szerzącym się na tym świecie, i czego konsekwencją jest to zepsucie.          
Każdy człowiek, który umie zatrzymać się i rozmyślać nad sprawami tego świata, zauważy tą wielką analogię zachodzącą między tym co pisał tak dawno apostoł Paweł, a tym, co dzieje się wokoło nas samych.
Czyż trudno zauważyć prawdę zawartą w Piśmie Świętym?
Oczywiście, że nie.                                                                                                Jest to dowód, że to Pismo jest wieczne i żywe, i pochodzi od samego Boga.
Takich miejsc w Biblii jest mnóstwo, i gdzie by nie czytać tam natkniemy się na dowody Prawdy Bożej w nim zawartej, bo Słowo Boże jest Prawdą.

Oczywiście, konserwatywnym sceptykom trudno jest cokolwiek wytłumaczyć, i oni zawsze będą chcieli dowieść zakłamania opierając się na samym Piśmie Świętym, a jest to jedynie dowód na to, że przeciwnik Boży – szatan, chce unicestwić to co dał Bóg ludziom najcenniejszego – pisane Słowo Boże – a także Pana Jezusa – Jego żywe, wcielone Słowo.
Szatan chce wymazać z ludzkich serc imię Syna Bożego, w którym jest jedynie nasze zbawienie, jak jest napisane: „I nie ma w Nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego
innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”(Dzieje Apostolskie 4; 12).                                                    

Dzisiaj człowiek niewiele zastanawia się nad swoim losem, często szafując swoim życiem jakby ono do niego tylko należało. A tak niestety nie jest, gdyż Tym, który darzy życiem jest właśnie sam Bóg. Tylko On powołuje człowieka do życia, i On to życie odwołuje z
tego świata, niezależnie od naszej woli.
Trzeba też pamiętać o słowach zawartych w Prawie Bożym, tzn: „Karą za grzech jest śmierć  lecz darem łaski Bożej w Jezusie Chrystusie Panu naszym, jest żywot wieczny w Nim dany”.
Jaka śmierć?
Czy zaraz po zgrzeszeniu mogę naprawdę umrzeć?
Tak, są to słowa sprawiedliwego sądu Bożego – straszne słowa, które każdy człowiek powinie wziąć sobie do serca.

Muszę w tym miejscu pocieszyć Ciebie czytelniku, bo nasz Bóg jest pełen łaski i miłosierdzia, i nie ma upodobania w śmierci grzesznika, lecz dzisiaj wzywa wszystkich ludzi do upamiętania się.
Co to znaczy upamiętać się?
To znaczy odwrócić się od popełnianych grzechów do Boga, i więcej ich już nie popełniać.
Może jednak dojść i do takiej sytuacji, że Bóg od razu wymierzy sprawiedliwość jak to jest opisane w Biblii (Dz. Ap. 5; 1 – 11).
Tutaj właśnie widzimy Boże działanie w pełnym wymiarze.
Proszę przyjąć sobie to do serca, że Bóg  kocha grzesznika, lecz nienawidzi wszelkiego przejawu grzechu. I jeżeli ktoś dopuszcza się takiego postępowania może się to skończyć śmiercią fizyczną.

                                                                                                                                          
 
   
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=